Möjliga uppdrag

Uppdragsnamn Placera Krediter i genomsnitt Krav
Brand ute - soptunna Busshållplats 110 1 brandstation
Detaljer
Brand ute - container 170 1 brandstation
Detaljer
Brand ute - fordon, personbil 370 1 brandstation
Detaljer
Brand ute - fordon, motorcykel 340 1 brandstation
Detaljer
Brand ute - terräng, gräsbrand 200 1 brandstation
Detaljer
Brand i byggnad - flerfamiljshus, lägenhet 1400 2 brandstationer
Detaljer
Brand i byggnad - mindre, fristående 600 2 brandstationer
Detaljer
Brand ute - löv 210 1 brandstation
Detaljer
Brand ute - sopor 220 1 brandstation
Detaljer
Brand ute - höbal 250 1 brandstation
Detaljer
Brand ute - fordon, arbetsmaskin 600 1 brandstation
Detaljer
Brand ute - telefonkiosk 240 1 brandstation
Detaljer
Hinder på väg 310 1 brandstation
Detaljer
Brand ute - fordon, lastbil 980 2 brandstationer
Detaljer
Brand ute - terräng, skogsbrand 1000 2 brandstationer
Detaljer
Brand ute - terräng Skog 1010 1 brandstation
Detaljer
Brand ute - fordon, husvagn 1100 2 brandstationer
Detaljer
Brand ute - postlåda 340 1 brandstation
Detaljer
Brand ute - rishög 700 1 brandstation
Detaljer
Brand ute - fordon, släpvagn 650 1 brandstation
Detaljer
Brand i byggnad - flerfamiljshus, källare 2500 3 brandstationer
Detaljer
Soteld 2400 3 brandstationer
Detaljer
Brand i byggnad - flerfamiljshus, vind 2700 3 brandstationer
Detaljer
Brinnande fett 1200 3 brandstationer
Detaljer
Brand ute - busskur Busshållplats 900 3 brandstationer
Detaljer
Trafikolycka - singel 1000 3 brandstationer
Detaljer
Brand i byggnad - publik lokal, mataffär Mataffär 1500 5 brandstationer
1 räddningsstation
Detaljer
Brand i byggnad - parkeringshus 1400 4 brandstationer
Detaljer
Brand i byggnad - industri, maskin 2470 5 brandstationer
Detaljer
Utsläpp farligt ämne - övrigt 5300 13 brandstationer
2 polisstationer
Detaljer
Utsläpp farligt ämne - gas 400 1 brandstation
Detaljer
Brand i byggnad - villa 1310 6 brandstationer
Detaljer
Brand ute - fordon, skördetröska 1200 6 brandstationer
Detaljer
Brand i byggnad - publik lokal, mataffär Mataffär 1500 5 brandstationer
1 räddningsstation
Detaljer
Brand i byggnad - vård, sjukhus Sjukhus 6000 10 brandstationer
6 räddningsstationer
Detaljer
Fylleri/LOB 1 räddningsstation
Detaljer
Bröstsmärta 3 räddningsstationer
Detaljer
Andningsbesvär 3 räddningsstationer
Detaljer
Misstänkt stroke 3 räddningsstationer
Detaljer
Akut buk 3 räddningsstationer
Detaljer
Trauma 1 räddningsstation
Detaljer
Brand i byggnad - industri, verkstad Bilverkstad 6000 14 brandstationer
2 polisstationer
2 räddningsstationer
Detaljer
Misstänkt fraktur 1 räddningsstation
Detaljer
Fallolycka 1 räddningsstation
Detaljer
Stöld Mataffär 100 1 polisstation
Detaljer
Stöld Stormarknad 100 1 polisstation
Detaljer
Trafikolycka, singel Mataffär 120 1 polisstation
Detaljer
Trafikolycka Stormarknad 120 1 polisstation
Detaljer
Pågående inbrott Varustation 150 1 polisstation
Detaljer
Personrån Park 150 1 polisstation
Detaljer
Bedrägeri Busshållplats 120 1 polisstation
Detaljer
Bedrägeri Spårvagnshållplats 120 1 polisstation
Detaljer
Bedrägeri Tågstation (regionaltåg) 120 1 polisstation
Detaljer
Bedrägeri Tågstation (regional- och fjärrtåg) 120 1 polisstation
Detaljer
Trafikolycka, singel Köpcentrum 120 1 polisstation
Detaljer
Bråk 700 3 polisstationer
Detaljer
Misshandel 500 2 polisstationer
Detaljer
Brand i byggnad - flerfamiljshus, kök 1000 2 brandstationer
Detaljer
Djurräddning Bondgård 900 6 brandstationer
Detaljer
Brand i byggnad - publik lokal, idrottshall Skola 2000 9 brandstationer
2 räddningsstationer
Detaljer
Ordningslagen, oväsen 400 1 polisstation
Detaljer
Misstänkt stroke 1 räddningsstation
Detaljer
Trafikolycka - singel, buss 1000 3 brandstationer
8 räddningsstationer
Detaljer
Brand i byggnad - flerfamiljshus, lägenhet 1000 2 brandstationer
Detaljer
Brand i byggnad - radhus 1400 2 brandstationer
Detaljer
Misshandel, grov 700 3 polisstationer
Detaljer
Brand i byggnad - publik lokal, stormarknad Stormarknad 3000 8 brandstationer
2 polisstationer
3 räddningsstationer
Detaljer
Utsläpp farligt ämne - övrigt 4300 13 brandstationer
2 polisstationer
Detaljer
Brand i byggnad - publik lokal, stormarknad Stormarknad 3000 8 brandstationer
2 polisstationer
3 räddningsstationer
Detaljer
Blödning 1 räddningsstation
Detaljer
Flyghändelse - varningslarm 4000 13 brandstationer
2 räddningsstationer
Detaljer
Trafikolycka - flera fordon, buss 2000 5 brandstationer
2 polisstationer
8 räddningsstationer
Detaljer
Olaga hot 300 2 polisstationer
Detaljer
Fastklämd 1100 4 brandstationer
1 räddningsstation
Detaljer
Lösa föremål 450 3 brandstationer
Detaljer
Trafikolycka - flera fordon 1300 5 brandstationer
1 polisstation
2 räddningsstationer
Detaljer
Brand ute - fordon, lastbil 900 3 brandstationer
Detaljer
Trafikolycka - arbetsmaskin Bondgård 1000 3 brandstationer
1 räddningsstation
Detaljer
Brand ute - fordon, lastfordon 1400 7 brandstationer
1 polisstation
Detaljer
Brand ute - fordon, sopbil 2000 7 brandstationer
1 polisstation
Detaljer
Trafikolycka - motorcykel 2300 3 brandstationer
1 polisstation
1 räddningsstation
Detaljer
Utsläpp farligt ämne - kolmonoxid 2300 5 brandstationer
2 polisstationer
2 räddningsstationer
Detaljer
Rån, väpnat 1300 7 polisstationer
1 Polisflyg
Detaljer
Våld/hot mot tjänsteman Tunnelbanestation 750 4 polisstationer
1 räddningsstation
Detaljer
Trafikolycka - singel, volt 3000 4 brandstationer
3 polisstationer
3 räddningsstationer
Detaljer
Ofri luftväg 1 räddningsstation
Detaljer
Ryggtrauma 2 räddningsstationer
Detaljer
Ras/skred 7500 5 brandstationer
1 polisstation
2 räddningsstationer
Detaljer
Ras/skred - byggnad 9000 7 brandstationer
1 polisstation
4 räddningsstationer
Detaljer
Allvarlig brännskada 4 räddningsstationer
Detaljer
Skallskada 3 räddningsstationer
Detaljer
Amputationsskada 4 räddningsstationer
Detaljer
Brand i byggnad - ladugård Bondgård 9000 13 brandstationer
Detaljer
Ryggsmärtor 1 räddningsstation
Detaljer
Brand i byggnad - skola Skola 1300 6 brandstationer
2 räddningsstationer
Detaljer
Person - svår belägenhet 650 4 brandstationer
1 räddningsstation
Detaljer
Explosion - inomhus 3400 13 brandstationer
7 polisstationer
3 räddningsstationer
Detaljer
Brand i byggnad - Silo Silo 3000 8 brandstationer
Detaljer
Personskada av högspänning 650 4 brandstationer
1 räddningsstation
Detaljer
Explosion - Överhängande fara 1950 7 brandstationer
1 polisstation
Detaljer
Kramper 1 räddningsstation
Detaljer
Försök till rymning 4000 7 polisstationer
1 Polisflyg
Detaljer
Förföljande 3000 4 polisstationer
1 Polisflyg
Detaljer
Försvunnen person Skog 4500 6 brandstationer
4 polisstationer
1 räddningsstation
1 Polisflyg
Detaljer
Husrannsakan 2000 2 polisstationer
Detaljer
Vapenlagen 1500 8 polisstationer
Detaljer
Kontroll av fordon 1000 6 polisstationer
Detaljer
Ordningslagen, demonstration med tillstånd 2200 6 polisstationer
2 räddningsstationer
1 Polisflyg
Detaljer
Ordningslagen, demonstration utan tillstånd 3000 8 polisstationer
3 räddningsstationer
1 Polisflyg
Detaljer
Överlåtelse 1500 6 polisstationer
Detaljer
Överfallslarm 1250 8 polisstationer
1 Polisflyg
Detaljer
Polis beskjuten 4100 10 polisstationer
1 räddningsstation
1 Polisflyg
Detaljer
Statsbesök 4000 15 polisstationer
Detaljer
Grovt rån 1250 9 polisstationer
1 Polisflyg
Detaljer
Försök till mord/dråp 1000 9 polisstationer
1 räddningsstation
Detaljer
Bankrån med gisslan Bank 2000 9 polisstationer
Detaljer
Trafikolycka - mindre motorfordon, moped 750 1 brandstation
1 polisstation
1 räddningsstation
Detaljer
Hundbett 300 4 polisstationer
3 räddningsstationer
Detaljer
Hästolycka Arena 3 räddningsstationer
Detaljer
Upplopp - evenemang, arena Arena 6000 15 polisstationer
Detaljer
Narkotikabrott 400 3 polisstationer
Detaljer
Trafikolycka - vilt Skog 1010 4 brandstationer
2 polisstationer
4 räddningsstationer
Detaljer
Yrsel 1 räddningsstation
Detaljer
Trafikolycka - singel, personbil i vatten Sjö 1400 4 brandstationer
2 polisstationer
1 räddningsstation
2 Sjöräddning
Detaljer
Trafikolycka - singel, lastbil i vatten Sjö 2000 5 brandstationer
3 polisstationer
1 räddningsstation
3 Sjöräddning
Detaljer
Trafikolycka - singel, buss i vatten Sjö 3000 5 brandstationer
3 polisstationer
10 räddningsstationer
3 Sjöräddning
Detaljer
Dykolycka Sjö 1000 1 räddningsstation
1 Sjöräddning
Detaljer
Försvunnen person - vid vatten Sjö 3000 4 brandstationer
4 polisstationer
1 räddningsstation
2 Sjöräddning
1 Polisflyg
Detaljer
Drunkning Sjö 1000 1 Sjöräddning
Detaljer
Drunkning Sjö 1200 1 räddningsstation
1 Sjöräddning
Detaljer
Snatteri Mataffär 400 1 polisstation
Detaljer
Hissnödläge Kontorsbyggnad 450 1 brandstation
Detaljer
Explosion - utomhus 2110 13 brandstationer
3 polisstationer
3 räddningsstationer
Detaljer
Drunkning - bassäng Badhus 600 4 brandstationer
Detaljer
Transport mellan vårdinrättningar Sjukhus 5 räddningsstationer
Detaljer
Misstänkt blindtarm 2 räddningsstationer
Detaljer
Påträffad person, överfall 900 7 polisstationer
Detaljer
Förlossning 590 10 räddningsstationer
Detaljer
Vinglig färd 400 3 polisstationer
Detaljer
Flygande besiktning 1450 9 polisstationer
Detaljer
Hjärtstopp 3 räddningsstationer
Detaljer
Intoxikation 1 räddningsstation
Detaljer
Brand i byggnad - Snabbmatsrestaurang Snabbmatsrestaurang 1850 6 brandstationer
Detaljer
Okontaktbar 1 räddningsstation
Detaljer
Panikångest 1 räddningsstation
Detaljer
Misstänkt skogsbrand, undersökning 2000 3 brandstationer
Detaljer
Skogsbrand, mellan 4000 8 brandstationer
Detaljer
Skogsbrand, utbredd 6500 10 brandstationer
Detaljer
Skogsbrand, toppbrand 10000 14 brandstationer
4 polisstationer
Detaljer
Kontrollerad brand, liten 800 2 brandstationer
Detaljer
Kontrollerad brand, mellan 1300 3 brandstationer
Detaljer
Kontrollerad brand, utbredd 1800 6 brandstationer
Detaljer
Skogsbrand, eftersläckning Skog 600 2 brandstationer
Detaljer
Panik på discot Nattklubb 3500 9 polisstationer
10 räddningsstationer
Detaljer
IVPA - I väntan på ambulans 800 2 brandstationer
2 polisstationer
5 räddningsstationer
Detaljer
Sänkt allmäntillstånd 2 räddningsstationer
Detaljer
Brand i byggnad - underjordsanläggning 10210 10 brandstationer
Detaljer
Människorov 7000 12 polisstationer
2 Polisflyg
Detaljer
Inbrott - 'smash and grab' 4500 7 polisstationer
Detaljer
Förberedelse för grovtbrott Höghus 1000 3 polisstationer
Detaljer
Brand i byggnad - publik lokal, museum Museum 2000 13 brandstationer
Detaljer
Kommendering - musikfestival Arena 8000 2 brandstationer
10 polisstationer
6 räddningsstationer
Detaljer
Patrullering - park Park 1000 4 polisstationer
Detaljer
Patrullering - stadsmiljö Centrum 1900 6 polisstationer
Detaljer
Patrullering - krogmiljö Nattklubb 3000 6 polisstationer
Detaljer
Kommendering - torgmöte Torg 2500 8 polisstationer
Detaljer
Röklukt - ute 300 1 brandstation
Detaljer
Övrig räddning, dörrbryt Höghus 400 1 brandstation
Detaljer
Inbrottslarm, Höghus Höghus 500 4 polisstationer
Detaljer
Räddning, kontroll efter brand Höghus 1000 5 brandstationer
2 räddningsstationer
Detaljer
Röklukt - byggnad 600 1 brandstation
Detaljer
Lägenhetsundersökning Lägenhetskomplex 450 1 polisstation
1 räddningsstation
Detaljer
Person fast i lekplatsställning Lekpark 1000 2 brandstationer
1 räddningsstation
Detaljer
Jägareolycka - civilperson Skog 1 polisstation
1 räddningsstation
Detaljer
Kvarglömt bagage Busshållplats 150 1 polisstation
Detaljer
Kvarglömt bagage Spårvagnshållplats 150 1 polisstation
Detaljer
Kvarglömt bagage Tågstation (regionaltåg) 150 1 polisstation
Detaljer
Kvarglömt bagage Tågstation (regional- och fjärrtåg) 150 1 polisstation
Detaljer
Kvarglömt bagage Bro 350 1 polisstation
Detaljer
Våld i hemmet 1250 2 polisstationer
Detaljer