Möjliga uppdrag

Uppdragsnamn Placera Krediter i genomsnitt Krav
Brinnande soptunna Busshållplats 110 1 brandstation
Detaljer
Brinnande container 170 1 brandstation
Detaljer
Brinnande bil 370 1 brandstation
Detaljer
Brinnande motorcykel 340 1 brandstation
Detaljer
Brinnande gräs 200 1 brandstation
Detaljer
Brinnande rum 1400 2 brandstationer
Detaljer
Brinnande bod 600 2 brandstationer
Detaljer
Brinnande löv 210 1 brandstation
Detaljer
Brinnande sopor 220 1 brandstation
Detaljer
Brinnande höbal 250 1 brandstation
Detaljer
Brinnande traktor 600 1 brandstation
Detaljer
Brinnande telefonkiosk 240 1 brandstation
Detaljer
Träd på vägen 310 1 brandstation
Detaljer
Brinnande lastbil 980 2 brandstationer
Detaljer
Liten gräsbrand 1000 2 brandstationer
Detaljer
Liten löpeld Skog 1010 1 brandstation
Detaljer
Brinnande husvagn 1100 2 brandstationer
Detaljer
Brinnande postlåda 340 1 brandstation
Detaljer
Rishög 700 1 brandstation
Detaljer
Brinnande släp 650 1 brandstation
Detaljer
Brinnande källare 2500 3 brandstationer
Detaljer
Brinnande skorsten 2400 3 brandstationer
Detaljer
Brinnande tak 2700 3 brandstationer
Detaljer
Brinnande fett 1200 3 brandstationer
Detaljer
Brinnande busskur Busshållplats 900 3 brandstationer
Detaljer
Vägolycka 1000 3 brandstationer
Detaljer
Brand i mataffär Mataffär 1500 5 brandstationer
1 räddningsstation
Detaljer
Brinnande garage 1400 4 brandstationer
Detaljer
Brinnande maskin 2470 5 brandstationer
Detaljer
Okänt tankutsläpp 5300 13 brandstationer
2 polisstationer
Detaljer
Gasläcka 400 1 brandstation
Detaljer
Brinnande eldstad 1310 6 brandstationer
Detaljer
Brinnande tröska 1200 6 brandstationer
Detaljer
Brand i mataffär Mataffär 1500 5 brandstationer
1 räddningsstation
Detaljer
Brand i sjukhus Sjukhus 6000 10 brandstationer
6 räddningsstationer
Detaljer
Alkoholförgiftning 1 polisstation
1 räddningsstation
Detaljer
Bröstsmärta 3 räddningsstationer
Detaljer
Akut astma 3 räddningsstationer
Detaljer
Anfall 3 räddningsstationer
Detaljer
Feber 3 räddningsstationer
Detaljer
Fallolycka 1 räddningsstation
Detaljer
Brand i bilverkstad Bilverkstad 6000 14 brandstationer
2 polisstationer
2 räddningsstationer
Detaljer
Fallolycka 1 räddningsstation
Detaljer
Fallolycka 1 räddningsstation
Detaljer
Snatteri Mataffär 100 1 polisstation
Detaljer
Snatteri Stormarknad 100 1 polisstation
Detaljer
Parkerad bilolycka Mataffär 120 1 polisstation
Detaljer
Parkerad bilolycka Stormarknad 120 1 polisstation
Detaljer
Metallstöld Varustation 150 1 polisstation
Detaljer
Fickstöld Park 150 1 polisstation
Detaljer
Plankning Busshållplats 120 1 polisstation
Detaljer
Plankning Spårvagnshållplats 120 1 polisstation
Detaljer
Plankning Tågstation (regionaltåg) 120 1 polisstation
Detaljer
Plankning Tågstation (regional- och fjärrtåg) 120 1 polisstation
Detaljer
Parkerad bilolycka Köpcentrum 120 1 polisstation
Detaljer
Slagsmål 700 3 polisstationer
Detaljer
Upplopp 500 2 polisstationer
Detaljer
Brand i kök 1000 2 brandstationer
Detaljer
Djurräddning Bondgård 900 6 brandstationer
Detaljer
Brand i idrottshall Skola 2000 9 brandstationer
2 räddningsstationer
Detaljer
Flygkrasch Liten startbana 2500 4 brandstationer
2 räddningsstationer
Detaljer
Oväsen 400 1 polisstation
Detaljer
Transitorisk ischemisk attack 1 räddningsstation
Detaljer
Bussolycka 1000 3 brandstationer
8 räddningsstationer
Detaljer
Brand i kök 1000 2 brandstationer
Detaljer
Brinnande rum 1400 2 brandstationer
Detaljer
Slagsmål 700 3 polisstationer
Detaljer
Brand i stormarknad Stormarknad 3000 8 brandstationer
2 polisstationer
3 räddningsstationer
Detaljer
Okänt tankutsläpp 4300 13 brandstationer
2 polisstationer
Detaljer
Brand i stormarknad Stormarknad 3000 8 brandstationer
2 polisstationer
3 räddningsstationer
Detaljer
Näsblödning 1 räddningsstation
Detaljer
Flygkrasch 4000 13 brandstationer
2 räddningsstationer
Detaljer
Allvarlig bussolycka 2000 5 brandstationer
2 polisstationer
8 räddningsstationer
Detaljer
Aggresiv passagerare 300 2 polisstationer
Detaljer
Person fast under maskineri 1100 4 brandstationer
1 räddningsstation
Detaljer
Skadat Tak 450 3 brandstationer
Detaljer
Seriekrock 1300 5 brandstationer
1 polisstation
2 räddningsstationer
Detaljer
Brinnande lastbil 900 3 brandstationer
Detaljer
Traktorolycka Bondgård 1000 3 brandstationer
1 räddningsstation
Detaljer
Brinnande tungt lastfordon 1400 7 brandstationer
1 polisstation
Detaljer
Brinnande sopbil 2000 7 brandstationer
1 polisstation
Detaljer
Motorcykelolycka 2300 3 brandstationer
1 polisstation
1 räddningsstation
Detaljer
Monoxidförgiftning 2300 5 brandstationer
2 polisstationer
2 räddningsstationer
Detaljer
Rån, väpnat Mataffär 1300 7 polisstationer
Detaljer