Bröstsmärta

Beskrivning Värde
Nödvändiga räddningsstationer 3
Skapad av Ambulansstation
Beskrivning Värde
Beskrivning Värde
Mest Patienter 1
Lägsta antal patienter 1
Patientspecialiseringar Kardiologi
Sannolikhet att en patient måste transporteras 100
Tillbaka