Grovt sjöfylleri - fartyg

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 750
Intressepunkt

Strand
Ö

Kräver Kustbevakningsstation 4
Uppdragstyp Räddningsuppdrag i havet
Fordon och personal krav Värde
Kräver högfartsfartyg 1
Kräver övervakningsfartyg 1
Annan information Värde
Överlämnande av patient och fånge efter uppdrag möjligt till Kustbevakningsstation
Mest Patienter 2
Lägsta antal patienter 1
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Högsta antal fångar 2
Anpassat uppdrags spawn-område Ja
Begränsade fordonstyper Ocean
Sannolikhet att en patient måste transporteras 30
Tillbaka