Brand i byggnad - servicevhus

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 670
Intressepunkt

Höghus

Nödvändiga brandstationer 4
Nödvändiga ambulansstationer 2
Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 2
Nödvändiga stegbilar 1
Nödvändiga brandbefäl 1
Nödvändiga tankbilar 1
Annan information Värde
Mest Patienter 10
Patientspecialiseringar Hjärtkirurgi
Sannolikhet att en patient måste transporteras 75
Lägsta antal patienter 3
Första enheten på plats kan hantera alla patienter fullt 1
Sannorlikhet att intensivvård behövs 50
Tillbaka