Påträffad person, överfall

Beskrivning Värde
Krediter i genomsnitt 900
Krav på polisstationer 7
Skapad av Polisstation
Beskrivning Värde
Nödvändiga polisbilar 3
Beskrivning Värde
Mest Patienter 1
Lägsta antal patienter 1
Sannolikhet att en patient måste transporteras 100
Patientspecialiseringar Traumatologi
Tillbaka