Trafikolycka - tunnel, masskrock

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 7400
Nödvändiga brandstationer 13
Nödvändiga ambulansstationer 7
Krav på polisstationer 2
Kräver brandstödsenhets utbyggnad 2
Intressepunkt

Tunnel

Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 6
Nödvändiga brandbefäl 2
Nödvändiga Lastväxlare 3
Nödvändiga tankbilar 1
Kräver Motorspruta 2
Kräver vatten 21000
Nödvändiga fordon med luftapparater 1
Nödvändiga Kemskyddsenhet 1
Nödvändiga Räddningsledningsfordon 1
Nödvändiga polisbilar 3
Annan information Värde
Mest Patienter 14
Sannolikhet att en patient måste transporteras 25
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Tillbaka