Okontaktbar

Beskrivning Värde
Nödvändiga räddningsstationer 1
Skapad av Ambulansstation
Beskrivning Värde
Beskrivning Värde
Mest Patienter 1
Sannolikhet att en patient måste transporteras 80
Lägsta antal patienter 1
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Uppdrag att utöka Hjärtstopp
Tillbaka