Hjärtstopp

Beskrivning Värde
Nödvändiga räddningsstationer 3
Skapad av Ambulansstation
Beskrivning Värde
Beskrivning Värde
Mest Patienter 1
Sannolikhet att en patient måste transporteras 65
Lägsta antal patienter 1
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Chans till begäran av ambulanshelikopter 25
Tillbaka