Brand i byggnad - lägergård (mellan)

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 1500
Intressepunkt

Eldstad

Nödvändiga brandstationer 6
Nödvändiga ambulansstationer 2
Krav på polisstationer 1
Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 5
Nödvändiga stegbilar 1
Nödvändiga brandbefäl 2
Nödvändiga Lastväxlare 1
Nödvändiga tankbilar 2
Nödvändiga polisbilar 2
Nödvändiga fordon med luftapparater 1
Sannolikhet att luftfordon behövs 25
Kräver skogsbrandsfordon 1
Kräver Ambulansledningsfordon 1
Kräver Motorspruta 1
Annan information Värde
Mest Patienter 50
Patientspecialiseringar Allmänkirurg
Sannolikhet att en patient måste transporteras 25
Lägsta antal patienter 10
Första enheten på plats kan hantera alla patienter fullt 1
Sannorlikhet att intensivvård behövs 25
Chans till begäran av ambulanshelikopter 10
Lättvårdsambulans kan användas istället för Ambulans Ja
Tillbaka