Brand i byggnad - publik lokal, museum

Belöning och förutsättningar Värde
Intressepunkt

Museum

Krediter i genomsnitt 2000
Nödvändiga brandstationer 13
Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 4
Nödvändiga Räddningsledningsfordon 1
Annan information Värde
Mest Patienter 5
Patientspecialiseringar Traumatologi
Sannolikhet att en patient måste transporteras 40
Uppdrag att utöka Ras/skred - byggnad
Tillbaka