Trauma

Beskrivning Värde
Nödvändiga ambulansstationer 1
Skapad av Ambulansstation
Beskrivning Värde
Beskrivning Värde
Mest Patienter 1
Patientspecialiseringar Traumatologi
Lägsta antal patienter 1
Första enheten på plats kan hantera alla patienter fullt 50
Sannolikhet att en patient måste transporteras 30
Tillbaka