Rökutveckling

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 1000
Nödvändiga brandstationer 4
Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 2
Nödvändiga brandbefäl 1
Sannolikhet att brandbefäl krävs 35
Annan information Värde
Uppdrag att utöka Brand i byggnad - möblemang Brand i byggnad - obebyggt
Tillbaka