Trafikolycka - singel, buss

Beskrivning Värde
Krediter i genomsnitt 1000
Nödvändiga brandstationer 3
Nödvändiga räddningsstationer 8
Skapad av Brandstation
Beskrivning Värde
Nödvändiga släckbilar 2
Nödvändiga Lastväxlare 1
Beskrivning Värde
Mest Patienter 12
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 50
Tillbaka