Brand i byggnad - idrottsarena, övertänd

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 9900
Intressepunkt

Arena

Nödvändiga brandstationer 15
Nödvändiga ambulansstationer 10
Krav på polisstationer 6
Kräver brandstödsenhets utbyggnad 1
Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Kemiska och industriella branduppdrag (Specialisering)
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 15
Nödvändiga stegbilar 3
Nödvändiga brandbefäl 3
Nödvändiga Lastväxlare 4
Nödvändiga tankbilar 5
Nödvändiga polisbilar 5
Nödvändiga Kemskyddsenhet 3
Nödvändiga fordon med luftapparater 1
Nödvändiga Räddningsledningsfordon 1
Kräver Skumenhet 1
Annan information Värde
Mest Patienter 50
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 20
Sannorlikhet att intensivvård behövs 10
Uppdragsvarianter Brand i byggnad - idrottsarena, övertänd
Tillbaka