Utsläpp farligt ämne - övrigt

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 6300
Nödvändiga brandstationer 13
Krav på polisstationer 2
Kräver brandstödsenhets utbyggnad 2
Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Kemiska och industriella branduppdrag (Specialisering)
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 4
Nödvändiga Lastväxlare 2
Nödvändiga brandbefäl 2
Nödvändiga polisbilar 3
Nödvändiga Kemskyddsenhet 2
Kräver vatten 1500
Kräver Motorspruta 1
Kräver Skumenhet 1
Kräver Slangbil 1
Kräver skum 5000
Annan information Värde
Uppdragsvarianter Utsläpp farligt ämne - övrigt
Tillbaka