Allvarlig brännskada

Belöning och förutsättningar Värde
Nödvändiga ambulansstationer 4
Uppdragstyp Ambulansuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Annan information Värde
Mest Patienter 1
Lägsta antal patienter 1
Sannolikhet att en patient måste transporteras 100
Patientspecialiseringar Allmänkirurg
Chans till begäran av ambulanshelikopter 100
Tillbaka