Röklukt - ute

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 300
Nödvändiga brandstationer 1
Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 1
Tillbaka