Utsläpp farligt ämne - kolmonoxid

Beskrivning Värde
Nödvändiga brandstationer 5
Nödvändiga räddningsstationer 2
Krav på polisstationer 2
Krediter i genomsnitt 2300
Skapad av Brandstation
Beskrivning Värde
Nödvändiga släckbilar 2
Nödvändiga Lastväxlare 1
Nödvändiga fordon med luftapparater 1
Nödvändiga polisbilar 1
Sannolikhet att luftfordon behövs 30
Beskrivning Värde
Mest Patienter 10
Lägsta antal patienter 2
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 80
Tillbaka