Flyghändelse - brand i flygplan, litet

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 6400
Nödvändiga brandstationer 13
Nödvändiga ambulansstationer 5
Krav på polisstationer 7
Kräver yttrebefäl, utbyggnad 1
Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Kemiska och industriella branduppdrag (Specialisering)
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 8
Nödvändiga brandbefäl 2
Nödvändiga Räddningsledningsfordon 1
Nödvändiga Lastväxlare 1
Nödvändiga tankbilar 1
Sannolikhet att tankbilar krävs 80
Nödvändiga polisbilar 3
Kräver YB 1
Annan information Värde
Lägsta antal patienter 1
Mest Patienter 5
Patientspecialiseringar Traumatologi
Sannolikhet att en patient måste transporteras 90
Uppdragsvarianter Flyghändelse - brand i flygplan, litet Flyghändelse - brand i flygplan, litet Flyghändelse - brand i flygplan, litet
Tillbaka