Alkoholförgiftning

Belöning och förutsättningar Värde
Nödvändiga ambulansstationer 1
Uppdragstyp Ambulansuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Annan information Värde
Mest Patienter 1
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Lägsta antal patienter 1
Sannolikhet att en patient måste transporteras 30
Tillbaka