Brand i byggnad - publik lokal, idrottshall

Beskrivning Värde
Krediter i genomsnitt 2000
Nödvändiga brandstationer 9
Nödvändiga räddningsstationer 2
Placera Skola
Skapad av Brandstation
Beskrivning Värde
Nödvändiga släckbilar 5
Nödvändiga brandchefsbilar 1
Nödvändiga stegbilar 1
Beskrivning Värde
Mest Patienter 4
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 50
Tillbaka