Brand i byggnad - vård, sjukhus

Beskrivning Värde
Krediter i genomsnitt 6000
Nödvändiga brandstationer 10
Nödvändiga räddningsstationer 6
Placera Sjukhus
Skapad av Brandstation
Beskrivning Värde
Nödvändiga släckbilar 10
Nödvändiga brandbefäl 2
Nödvändiga Lastväxlare 2
Nödvändiga tankbilar 1
Nödvändiga stegbilar 3
Beskrivning Värde
Mest Patienter 25
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 50
Tillbaka