Flyghändelse - varningslarm

Beskrivning Värde
Krediter i genomsnitt 4000
Nödvändiga brandstationer 13
Nödvändiga räddningsstationer 2
Skapad av Brandstation
Beskrivning Värde
Nödvändiga släckbilar 4
Nödvändiga brandchefsbilar 1
Nödvändiga Lastväxlare 1
Nödvändiga tankbilar 1
Nödvändiga farligt gods-fordon 1
Sannolikhet att farligt gods-fordon krävs 50
Beskrivning Värde
Mest Patienter 4
Patientspecialiseringar Traumatologi
Sannolikhet att en patient måste transporteras 60
Tillbaka