Person fast i lekplatsställning

Belöning och förutsättningar Värde
Intressepunkt

Lekpark

Nödvändiga brandstationer 2
Nödvändiga ambulansstationer 1
Krediter i genomsnitt 1000
Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 2
Annan information Värde
Mest Patienter 1
Lägsta antal patienter 1
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 30
Tillbaka