Vegetationsbrand, stor

Belöning och förutsättningar Värde
Intressepunkt

Skog

Krediter i genomsnitt 12000
Nödvändiga brandstationer 8
Kräver skogsexpansionen 4
Brandflygsstation 1
Uppdragstyp Skogsbrandsuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Kräver vatten 70000
Kräver skogsbrandsfordon 8
Kräver brandflygsenhet 1
Nödvändiga tankbilar 9
Tillbaka