Fallolycka

Beskrivning Värde
Nödvändiga räddningsstationer 1
Skapad av Ambulansstation
Beskrivning Värde
Beskrivning Värde
Mest Patienter 1
Patientspecialiseringar Traumatologi
Lägsta antal patienter 1
Sannolikhet att en patient måste transporteras 30
Tillbaka