Vegetationsbrand, mellan

Belöning och förutsättningar Värde
Intressepunkt

Skog

Nödvändiga brandstationer 7
Kräver skogsexpansionen 3
Krediter i genomsnitt 5800
Uppdragstyp Skogsbrandsuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Kräver vatten 57000
Kräver skogsbrandsfordon 6
Nödvändiga tankbilar 7
Annan information Värde
Följeuppdrag Kontrollerad brand, liten Kontrollerad brand, mellan Skogsbrand, utbredd
Uppdrag att utöka Vegetationsbrand, stor
Tillbaka