Räddning, kontroll efter brand

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 1000
Intressepunkt

Höghus

Nödvändiga brandstationer 5
Nödvändiga ambulansstationer 2
Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 2
Nödvändiga brandbefäl 1
Nödvändiga stegbilar 1
Nödvändiga ambulanser 2
Annan information Värde
Mest Patienter 4
Lägsta antal patienter 1
Sannolikhet att en patient måste transporteras 20
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Tillbaka