Akut buk

Belöning och förutsättningar Värde
Nödvändiga ambulansstationer 3
Uppdragstyp Ambulansuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Annan information Värde
Mest Patienter 1
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Lägsta antal patienter 1
Första enheten på plats kan hantera alla patienter fullt 50
Sannolikhet att en patient måste transporteras 90
Tillbaka