Brand i byggnad - industri, verkstad

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 6000
Nödvändiga brandstationer 14
Krav på polisstationer 2
Nödvändiga ambulansstationer 2
Intressepunkt

Bilverkstad

Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Kemiska och industriella branduppdrag (Specialisering)
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 8
Nödvändiga brandbefäl 2
Nödvändiga stegbilar 2
Nödvändiga Lastväxlare 1
Nödvändiga tankbilar 1
Sannolikhet att tankbilar krävs 40
Nödvändiga Kemskyddsenhet 1
Nödvändiga polisbilar 2
Kräver vatten 2000
Annan information Värde
Mest Patienter 4
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 50
Sannorlikhet att intensivvård behövs 25
Uppdragsvarianter Brand i byggnad - industri, verkstad
Tillbaka