Brand i byggnad - industri, verkstad

Beskrivning Värde
Krediter i genomsnitt 6000
Nödvändiga brandstationer 14
Krav på polisstationer 2
Nödvändiga räddningsstationer 2
Placera Bilverkstad
Skapad av Brandstation
Beskrivning Värde
Nödvändiga släckbilar 8
Nödvändiga brandchefsbilar 2
Nödvändiga stegbilar 2
Nödvändiga Lastväxlare 1
Nödvändiga tankbilar 1
Sannolikhet att tankbilar krävs 40
Nödvändiga farligt gods-fordon 1
Nödvändiga polisbilar 2
Beskrivning Värde
Mest Patienter 4
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 50
Tillbaka