Brand i byggnad - skola, liten brand

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 3000
Nödvändiga brandstationer 4
Nödvändiga ambulansstationer 4
Intressepunkt

Skola

Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 4
Kräver Ambulansledningsfordon 1
Sannorlikhet att Ambulansledningsfordon behövs 25
Annan information Värde
Mest Patienter 6
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 40
Sannorlikhet att intensivvård behövs 50
Uppdrag att utöka Brand i byggnad - skola, stor brand
Tillbaka