Fastklämd

Beskrivning Värde
Krediter i genomsnitt 1100
Nödvändiga brandstationer 4
Nödvändiga räddningsstationer 1
Skapad av Brandstation
Beskrivning Värde
Nödvändiga släckbilar 2
Nödvändiga Lastväxlare 2
Beskrivning Värde
Lägsta antal patienter 1
Mest Patienter 1
Patientspecialiseringar Traumatologi
Sannolikhet att en patient måste transporteras 100
Tillbaka