Farligt utsläpp - fosfor

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 6500
Nödvändiga brandstationer 13
Nödvändiga ambulansstationer 4
Krav på polisstationer 3
Intressepunkt

Småbåtshamn

Uppdragstyp Brandbekämpningsuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Nödvändiga släckbilar 10
Nödvändiga brandbefäl 2
Nödvändiga Räddningsledningsfordon 1
Sannolikhet att Räddningsledningsfordon krävs 30
Nödvändiga Kemskyddsenhet 1
Nödvändiga fordon med luftapparater 2
Nödvändiga Lastväxlare 2
Nödvändiga polisbilar 4
Annan information Värde
Mest Patienter 10
Sannorlikhet att intensivvård behövs 75
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Sannolikhet att en patient måste transporteras 60
Tillbaka