Brand i byggnad - skogsstuga

Belöning och förutsättningar Värde
Krediter i genomsnitt 3000
Nödvändiga brandstationer 9
Nödvändiga ambulansstationer 4
Kräver skogsexpansionen 1
Intressepunkt

Skogsstuga

Uppdragstyp Skogsbrandsuppdrag
Fordon och personal krav Värde
Kräver vatten 15000
Nödvändiga släckbilar 4
Nödvändiga brandbefäl 1
Nödvändiga tankbilar 1
Kräver skogsbrandsfordon 2
Annan information Värde
Mest Patienter 6
Sannolikhet att en patient måste transporteras 30
Patientspecialiseringar Invärtesmedicinare
Följeuppdrag Skogsbrand, liten Skogsbrand, utbredd Vegetationsbrand, liten
Tillbaka